Yasso calculator

When training for a marathon, many runners run so-called ‘Yasso’s’. Runners World defines a Yasso as follows.

Yasso 800s are a common marathon-training speed workout that may roughly predict or calculate the time you can expect to run in your marathon. The speed workout involves a series of 800-meter […] repeats. The idea is to work up to 10 repeats shortly before you taper for the race. The repeat time that you’re able to hold for 10 repeats (in minutes and seconds) roughly correlates to the marathon time you can expect to run (in hours and minutes).

The term ‘Yasso’ refers to Bart Yasso, who used the technique when he was trying to qualify for the 1981 Boston Marathon. Read more about Yasso’s at Yasso 800s and The Real History of the Yasso 800s.

Even when running on a track, I find it easier to use regular pace to run at the correct speed. However, a Yasso is based on two 400 meter laps, while pace is calculated as time needed to complete 1000 meters. Therefore, I made an online calculator which easily gives you your Yasso times for half-a-Yasso (400m), a Yasso (800m) and your Yasso pace (1000m). You can find the calculator at https://tinyurl.com/trainingyasso.

yasso_calc

I hope you’ll find it useful!

Pace-percentage calculator

Do you ever want to run at a percentage of your goal or race pace, such as running at 80% of 5 minutes per kilometer or mile? For anyone interested, I’ve made an easy online calculator to calculate percentages of pace. You can choose which of the two methods mentioned (division and multiplication; see Running Writings) to use. You can find the calculator at http://tinyurl.com/trainingpace.

pace_calc

I hope it’s useful to other runners as well!

Clusteranalyse kieskompas 2017

Naar aanleiding van Facebook-reacties op de post over de clusteranalyse van de stemwijzer 2017, heb ik dezelfde analyse uitgevoerd op gegevens uit het kieskompas 2017. Het voordeel van die site is dat de politieke partijen de stellingen niet met ja of nee hebben beantwoord, maar op basis van een vijfpuntsschaal (van ‘geheel oneens’ tot ‘geheel eens’). Dat levert gedetailleerdere data op, waarop weer andere algoritmen kunnen worden toegepast.

Het resultaat is goed vergelijkbaar met de vorige analyse, maar je ziet bijvoorbeeld wel een verschuiving van 50Plus van rechts naar links. Dat heeft, waarschijnlijk, vooral te maken met de stellingen, die per ‘wijzer’ verschillen.

clusteranalyse_kieskompas_2

Clusteranalyse stemwijzer 2017

Op de website van Ruben Woudsma staat een aantal analyses van de Stemwijzer 2017. Waar de Stemwijzer de antwoorden van partijen op 30 stellingen primair gebruikt om ze te vergelijken met de antwoorden van de kiezer (met welke partij komt de kiezer het meest overeen), vergelijkt Ruben ze met elkaar (welke partijen komen onderling het meest overeen). Dat levert een matrix op waarin je aan de scores kunt zie in hoeverre partijen met elkaar overeenkomen.

Zo’n matrix is mooi, maar naar mijn mening niet heel overzichtelijk. Het kost bijvoorbeeld best nog wat moeite om te zien dat de Partij voor de Dieren en GroenLinks dicht bij elkaar liggen (al helpen Rubens kleurtjes wel; zie vooral ook de rest van Rubens pagina). Daarom heb ik, op basis van dezelfde gegevens, een clusteranalyse uitgevoerd. Zo’n analyse heeft als voordeel dat je er een zogenaamd dendrogram mee kunt maken, zoals hieronder.

clusteranalyse_stemwijzer_2

Een dendrogram is een visualisatie van de overeenkomsten en verschillen (of afstand) tussen partijen op basis van hun antwoorden op de stellingen. De visualisatie neemt de vorm aan van een gekantelde boomstructuur, waardoor je in een oogopslag kunt zien welke partijen bij elkaar klitten (of clusteren) en welke partijen ver van elkaar afstaan. De schaal op de x-as is nu even niet relevant; waar het om gaat is welke groepen worden gevormd, waarbij afstand aangeeft hoe sterk het onderscheid is. Het grootste verschil kun je dus zien in de eerste vertakking vanaf links; de groep bestaande uit SGP, CDA, VVD, ChristenUnie, 50Plus en PVV verschilt het meest van de groep D66, PvdA, Partij voor de Dieren, GroenLinks en SP. Dat bevestigt aardig het onderscheid rechts-links.

Kijken we verder, dan zien we – nogmaals, puur op basis van de antwoorden op de stellingen – dat SGP en CDA dicht bij elkaar zitten, maar ook dat de VVD dichter bij dat groepje zit dan de ChristenUnie. Dit laat zien dat de VVD meer overeenkomst heeft met de SGP en het CDA dan dat de ChristenUnie dat heeft. Overigens is de positie van de ChristenUnie hier het zwakst. Bij een ander algoritme (‘complete linkage’ ipv ‘Ward’s method’ voor de geïnteresseerden) valt de partij namelijk in de onderste (linkse) tak, wat wel klopt met hun eigen positionering, volgens mij. De keuze voor de gepresenteerde clustering is de AC-waarde (agglomerative coefficient) die je links ziet; die geeft de sterkte van de clustering aan, waarbij 0 staat voor een willekeurige clustering en 1 voor een perfect-systematische clustering. De 0.76 is 0.2 hoger dan wanneer het algoritme wordt gebruikt waarbij de ChristenUnie opschuift naar links.

Een aparte groep op rechts is die van 50Plus en de PVV. Wat dat laat zien, is dat die groep minder gemeen heeft met de bovenste vier partijen dan dat die bovenste vier onderling gemeen hebben. Uiteraard hebben ze nog minder gemeen met de onderste vijf partijen.

Onderaan, bij de ‘linkse’ tak, zien we dat D66 en PvdA bij elkaar klitten, evenals de Partij voor de Dieren en GroenLinks, terwijl de SP meer met de laatste, dan met de eerste groep gemeen heeft.

Wat je ermee moet, weet ik niet, maar het is wel mooi te zien dat een clustering op basis van dertig ja/nee-vragen aardig overeenkomt met een intuïtief idee van het huidige politieke landschap. Wat je natuurlijk zou kunnen doen, als je nog ‘zweeft’, is het programma bekijken van de partij die het dichtst staat bij de partij waarmee je de meeste affiniteit hebt.

Eindnoten voor referenties in Word

Ik ben geen Word-fan, maar soms moet je er toch aan geloven. Laatst moest ik een publicatie in Word-formaat aanleveren, terwijl ik het in LaTeX had geschreven. De resulterende conversie-ellende zal ik je besparen. Het laatste en hardnekkigste probleem waar ik tegenaan liep, was het plaatsen van eindnoten (geen voetnoten) voor de referenties. Word plaatst eindnoten aan het einde van het document, maar er is een (nogal ingewikkelde) manier om de eindnoten aan het einde van een sectie te krijgen.

Omdat de stappenplannen die ik op internet vond allemaal even behulpzaam, maar incompleet waren, heb ik hieronder de stappen beschreven die in ieder geval in Word 2013 werken. Ik ga uit van de Engelse versie van de tekstverwerker, maar met een beetje vertalen moet je de stappen ook met de Nederlandse versie kunnen gebruiken.

  1. Zorg dat je de noten al hebt aangemaakt. Het heeft geen zin om de volgende stappen uit te voeren en daarna pas noten aan te maken.
  2. Plaats de cursor aan het einde van de lopende tekst, voor de referentielijst.
  3. Klik bovenaan op ‘View’ en dan op ‘Draft’ bij ‘Document Views’.
  4. Klik op ‘Page Layout’ en dan bij ‘Page Setup’ op ‘Breaks’. Klik dan op ‘Next Page’ als je de referenties op een nieuwe pagina wilt laten beginnen, of op ‘Continuous’ als je dat niet wilt.
  5. Klik op ‘References’ en dan op het kleine, grijze pijltje bij ‘Footnotes’. Kies in het verschenen dialoogvenster voor ‘Endnotes’ en voor ‘End of section’. Pas eventueel nog de nummering (‘1,2,3’ of ‘i,ii,iii’) aan. Kies bij ‘Apply changes to’ voor ‘Whole document’. Klik vervolgens op ‘Apply’.
  6. Klik op ‘Page Layout’ en dan op het kleine, grijze pijltje bij ‘Page Setup’. Klik dan op het tabblad ‘Layout’ en zorg dat ‘Suppress endnotes’ aangevinkt staat. ‘Apply to’ moet op ‘Whole document’ staan. Klik daarna op ‘OK’.
  7. Nu komt wat vaak ontbreekt in andere stappenplannen: ga nog een keer naar ‘Page Setup’ (zie vorige stap) en vink ‘Suppress endnotes’ vervolgens uit. ‘Apply to’ moet nu op ‘This section’ staan. Klik tot slot op ‘OK’.
  8. De eindnoten verschijnen nu aan het einde van de sectie waarin je bij stap 2 de cursor hebt geplaatst.

endnotes

Het is natuurlijk verschrikkelijk dat je zo’n ingewikkeld stappenplan nodig hebt om de positie van noten te bepalen. Voor mij zijn dit de dingen waardoor ik zo min mogelijk met Word werk, maar ja, soms moet je.

Succes!