Fisher's Exact-toets

Op deze pagina kun je een Fisher's Exact-toets uitvoeren op een tabel met twee rijen en twee kolommen.

Rijtotalen
...
...
Kolomtotalen ... ... ...
... ... Rijtotalen
... ... ... ...
... ... ... ...
Kolomtotalen ... ... ...

Deze pagina is gemaakt door Alex Reuneker. Voor vragen, zie contactgegevens op http://www.reuneker.nl. Als je deze pagina gebruikt voor je onderzoek, kun je de volgende referentie opnemen.

Reuneker, A. (2019). Fisher's Exact-toets. Geraadpleegd van https://www.reuneker.nl/files/fisher op ....

Update: Odds Ratio toegevoegd. (13-9-2019)

Update: Fisher's Exact toegevoegd. (12-9-2019)