Chikwadraattoets

Op deze pagina kun je een chikwadraattoets uitvoeren op een tabel met twee rijen en twee kolommen.

Rijtotalen
...
...
Kolomtotalen ... ... ...
... ... Rijtotalen
... ... ... ...
... ... ... ...
Kolomtotalen ... ... ...

  alleen als je frequenties lager dan 10 hebt

Deze pagina is gemaakt door Alex Reuneker. Voor vragen, zie contactgegevens op http://www.reuneker.nl. Als je deze pagina gebruikt voor je onderzoek, kun je de volgende referentie opnemen.

Reuneker, A. (2019). Chikwadraattoets. Geraadpleegd van https://www.reuneker.nl/files/chi op ....

Update: Fisher's Exact toegevoegd. (12-9-2019)

Update: Cramer's V toegevoegd. (9-9-2019)

Update: Correctie van Yates toegevoegd. (8-3-2019)

Update: p-waarden worden nu berekend, in plaats van een kritiekewaardetabel te raadplegen. (28-2-2019)