Chikwadraattoets

Op deze pagina kun je een chikwadraattoets uitvoeren op een tabel met twee rijen en twee kolommen.

Rijtotalen
...
...
Kolomtotalen ... ... ...
... ... Rijtotalen
... ... ... ...
... ... ... ...
Kolomtotalen ... ... ...

  alleen als je frequenties lager dan 10 hebt

Update: Fisher's Exact toegevoegd. (12-9-2019)

Update: Cramer's V toegevoegd. (9-9-2019)

Update: Correctie van Yates toegevoegd. (8-3-2019)

Update: p-waarden worden nu berekend, in plaats van een kritiekewaardetabel te raadplegen. (28-2-2019)